Truyền hình số vệ tinh DTH

Truyền hình số vệ tinh DTH của An Viên dùng chảo thu để thu tín hiệu. Ưu điểm lắp đặt được trên mọi miền tổ quốc, mọi địa hình.