Truyền hình số mặt đất DTT

Truyền hình số mặt đất DTT sử dụng anten để thu tín hiệu. Ổn định hơn DTH, không ảnh hưởng bởi thời tiết. Gói cước rẻ